Gül Camallı yubiliyar 


Gülnarə Camaləddin imzası poeziyasevərlərə çoxdan tanışdır. Bir xanım şair kimi geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazana bilib. Onun yaradıcılığına baş vuranda, gözəl poeziya nümunələrinin şahidi olursan. Bu nümunələrdə həm vətən sevgisi, insanlara məhəbbət, təbiət lövhələri, ülvi hisslər, saf duyğular qabarıq şəkildə əksini tapıb. Bir sözlə, onun şeirləri rəngarəngdir, hər bir mövzunu əhatə edir...

Gülnarə xanım təkcə gözəl şair deyil, həm də səriştəli təşkilatçı və bacarıqlı inzibatçıdır. Onun, kənardan yaradılan hansı çətinliklərə sinə gərərək, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsinə rəhbərlik etdiyindən məlumatım var. Necə deyərlər, mərdiməzar olmasa yaşamağa nə var ki? Amma buna baxmayaraq, təşkil etdiyi bütün tədbirlər gözəldir, yerində və vaxtında baş verir...

Gülnarə xanım bir inzibatçı kimi də yerində olan adamdır. Özünəməxsus xarizması var. Polad kimi sərt, əyilməzdir. Qərar verdisə, onu yolundan döndərmək mümkün deyil. Bütün maneələri dəf etməyi bacarır. Nəticədə işi və əməli ilə yerində olduğunu ortaya qoyur...

Uşaqlıq illərini ucqar dağ rayonu Yardımlının Bərcan kəndində keçirib. Bərcan dünyanın cənnət guşələrindən biri olduğu üçün Gülnarə Camaləddinin yaradıcılığı da cənnət ətirlidir. O kənddən olan dostlarıma həmişə zarafatla- Bərcan Yardımlının Avropasıdır-deyirəm. Məcazi mənada olsa da, bu kənd zaman-zaman ölkəmizə mütərəqqi düşüncəli insanlar bəxş edib. Bəli, onlardan biri də Gülnarə xanımdır...

İnsan real həyatı romantik duyğularla yaşayanda ömür daha maraqlı, daha doğrusu, şirindən də şirin- şipşirin olur. Bəli, Gülnarə xanım bu sintezdən yararlanıb daha gözəl ömür sürür...

İllər ötdükcə insanın xarici görkəmi də dəyişir. Axı biz körpə, uşaq vaxtlarımızda bir başqa cür, yeniyetmə, gənclik çağlarımızda ondan da fərqli görünürük. Heç şübhəsiz ki, 60 yaş qadın üçün gənclik dövrünün növbəti mərhələsidir. Bu mərhələ özündə müdrikliklə gözəlliyin harmoniyasını ehtiva edir...

Əziz Gülnarə xanım, bu gün sizin yubileyinizdir. Ömrünüzün bu əlamətdar günündə sizi ürəkdən təbrik edir, Allahdan möhkəm cansağlığı, firəvan həyat, yaradıcılıq uğurları diləyirəm.
Çox yaşayın!
Hörmətlə, Elman Eldaroğlu

SeherXeber.org