AMEA-da Azərbaycan dilinə olan hücumun səbəbi ARAŞDIRILMALIDIR 


Professor İdris Abbasov

AMEA-da "elmi" bəhanələr gətirərək Azərbaycan dilinin nüfuzdan salınması istiqamətində aparılan mütəşəkkil fəaliyyətə son qoyulmalıdır!

Heç bir elmi izahla bu mənfur prosesə haqq qazandırmaq olmaz. Bu gün beynəlxalq proseslər zəminində ölkəmizin qarşılaşdığı ağır geosiyasi vəziyyətdən sui-istifadə edib sinxron olaraq dövlət atributunun - Ana dilinin gözdən və etibardan salınması istiqamətində aparılan "elmi" düzəlişlərə göz yummaq olmaz.
Qoy dünya praktikasına baxılsın, görək, hansı millətin, hansı dövlətin dil qurumu, akademiyası, alim və akademikləri öz dilinə qarşı belə aşağılayıcı mövqedə dayanıb, ona orfoqrafiya və orfoepiya cinahından şikəstedici zərbələr endirib?!.

Çox təhlükəli plandır. 2017-ci ildə qarşısı alınmadığından daha da şirnikiblər.
Dövlətdən maaş alıb taleyüklü problemlərə laqeyd qalan dilçilərin məsələyə laqeyd yanaşması, hətta alqışlaması, bir çox hallarda əyləncə kimi yanaşıb ictimai qınaqlardan ləzzət alırmış kimi kefikök davranmaları daha dəhşətli idi.
Bu gün səhhətimi korlayan çox ağır bir gün oldu. Böyük institutda yalnız 1 və ya 2 nəfər sıravi işçi fikrimə həmrəy oldu. Qalanları əsəbdən infarkt olmağımı səbirsizliklə gösləyirlər. Onların, içdən keçirdiyim narahatlıqları gördükcə qəhqəh çəkib gülmələri bir başqa dəhşət idi. Hətta yaşı yetmişi haqlamış bir qadın elmi işçi mənə irad tutdu ki, nahaq institiutun iki milyonluq yeyinti sirlərini, alveri və s. açıqlayıram. O başını bulayıb dedi ki, dünya görmüşəm, 50 ildir instituitda işləyirəm, özünü yorma, düzəlməyəcək. Sanki bunlara heç nəyin dəxli yoxdur. Belə alimlərin nəinki maaşını artırmaq, hətta onları strateji qurumlarda saxlayıb maaş vermək haramdır. Elələrinin təcrid olunmuş şəkildə müavinət və ya pensiya almaları isə dövləti bir sıra ciddi təhlükələrdən, ən azı dövlət atributunun aşağılanmasından xilas edə bilər.

P.S. Hiss edirəm ki, irticanın qarşısında fiziki cəhətdən təkbaşına davam gətirə bilmirəm. Çoxdurlar, pulludurlar, səalhiyyətlidirlər, əlbirdirlər. Ümid edirəm ki, perspektivə hesablanmış bu qəbih planların qarşısı aidiyyəti qurumlar tərəfindən tezliklə alınacaq.