Bakı
Bakı booked.net
+30°C
FreeCurrencyRates.com

Türkmən yurdu Mosulda
kabbalizmin qələbəsi

  123

Yəhudi əsilli Məsud Bərzani
kürdlərə yox, sionizmə xidmət edir

 Bu günlərdə türk dünyasına daha bir zərbə vuruldu. Bu dəfə hədəf Kərkük türkmənləri oldu. 1918-ci ildə İngiltərənin Osmanlıdan qopardığı və 1926-cı ildə Ankara sazişinə görə öz nəzarətinə götürdüyü torpaqlar öncə İraqa verildi. Verildi ki, tarixin sonrakı mərhələsində bunu öz maraqları üçün və türkün bir az daha zəifləməsi üçün ehtiyatda saxlasın, sonra bir gün yeni bir biçimdə, yeni donda türk dünyasının dəyənəyinə çevirsin. Amma bu dəfə İsrailin köməyi ilə.

Əslində, elə o dövrdə də bu məsələdə çox güman ki, yəhudilərin uzaqqörənliyi xüsusi rol oynamışdı, kökündə kabbalizmin yer aldığı, XVIII əsrdən etibarən Avropada fəaliyyətə başlayan illüminatlıq (XVIII əsrdə əsası almaniyada qoyulmuş anqlosak sionist sistemi) yəhudi ideologiyasının tərkib hissəsi oldu. Daha sonra öz yerini masonluğa təslim etdi.

Masonlara aid Anderson nizamnaməsi 1723-cü ildə İngiltərə Böyük Mason Lojasının üzvü Ceyms Anderson tərəfindən hazırlanıb. Bu həmin ingilislər idi ki, Osmanlını və bu ad altında türkü çökdürməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Osmanlının nəzarətində olan torpaqların Osmanlıdan qoparılması yeni dövlətlər halında ortaya çıxması idi ingilis masonluğunun qarşısında duran məsələ. Məqsədlərinə tam nail ola bilməsələr də, bunu bacardılar. Osmanlı dövləti isə yeni biçimli dövlət və yeni sərhədləri ilə dünya arenasına daxil oldu. Amma düşmən yatmadı.

Daha sonra bu estafeti ABŞ öz üzərinə götürdü. Tarix təkrarlanırdı. Bu dəfə də yeni biçimdə. Amma mahiyyət olduğu kimi qalmaqda idi. Dəyişən bir şey yox idi. Bu gün biz türklərə qarşı yeni bir yəhudi fəaliyyətinin şahidiyik. Bunun ən bariz nümunələrindən biri də, 25 sentyabr Bərzani hökümətinin keçirmiş olduğu referendumla təsdiqləndi. Bərzani tərəfdarları toplaşdıqları meydanlarda İsrail bayrağını qaldırdılar. Görəsən, bu bir təsadüf idimi?

Yoxsa, XVIII əsrdən etibarən Avropadan Tür-kiyəyə qarşı yönləndirilən aqresiyanın davamı idi?!

Bunu bilmək əslində, o qədər də çətin deyil. Ələlxüsus da Bərzaninin kimliyinə aydınlıq gətirdiyimiz zaman çox məsələlər bizim üçün aydın oldu. Yona Sabar "Kür-düstan yəhudilərinin xalq ədəbiyyatı" əsərində Bərzanilərin yəhudi olduğunu isbat edib. Ahmet Ucar isə Osmanlı arxivlərində bu məsələ ilə bağlı ciddi materiallar əldə edib. Cənubi İraqdakı kürd mövcudluğu ilə İrsailin yaxın əlaqələrini sübut edən faktlardan bəzilərinə diqqət yetirək. 1964-cü ildə Şimon Pereslə kürd hərəkat liderlərindən olan, 1940-1950-ci illərdə İsrail agenti olmuş, kürdlərin Avropa təmsilçisi Kamuran Ali Bedirhan arasında gizli görüş təşkil edilir.

Bərzaniyə gəlincə, onun haqqında ən müfəssəl məlumata Yəhudi ensiklopediyasında rast gəlirik. Ensiklopediyada yazılır ki, Haham (Musavilikdə Tövratı dərindən bilən din adamı) Ben Nehanel Bərzani Mosul şəhərinə yerləşib, burada Talmud və ibrani dilinə aid əsərləri toplayaraq kitabxana halına gətirib. O, bu əsərləri oğlu Samuel Bərzaniyə buraxır. Samuel Bərzani isə öz dövrünün ən ünlü kabbalisti sayılırmış.

Samuel Bərzaninin qızı Asena Bərzani de Tövrat, Talmud və kabbalist bilgilər (kabbalizm yəhudi mistizmidir) sayəsində məşhurlaşan bir isimdir. Asena bu bilgiləri sayəsində qadın Haham rütbəsini qazanır. Asenanın yəbudiliyini isbatlayan məqamlardan biri də, onun ibranicə ilk modern seirlər yazmasıdır.

Buradan göründüyü kimi, kürd yəhudiləri zamanla sionizmi də mənimsəyiblər.

1920-ci illərdə Qüdsə yerləşən Bərzani aşirətlərindən (tayfa) Moşe Bərzani Lehi yəhudi təşkilatının məşhur üzvlərindən olub. Bərzani aşirətinin yəhudi kökənli olması onların burada məskunlaşması üçün və İrsaildən dəstək alması üçün kifayət edib. Ən azı ona görə ki, Mosul bölgəsi yəhudilər üçün müqəddəs məkandır.

Tövratda bu haqda yazılır ki, o gün tanrı İbrahim ilə bir saziş bağlayır və Misirdəki nəhrdən Fərat nəhrinə qədər olan bu ərazini onun soyuna verir. İsrail övladları Məsih dövrünə qədər bu torpaqlara sahib ola bilməyəcək. Yəhudilikdə bu inancın gercəkləşməsi üçün seçilən liderin yəhudi olması təsadüfi ola bilməz və bu kabbalistik planının çox güman ki, bir hissəsidir.

Bu gün bu torpaqlara sahiblənən Baba Mustafa Molla Bərzani və Mesud Bərazaninin İsrail ilə isti münasibətlərinin səbəbi də yəqin ki, elə budur. Həqiqət isə dəyişməz olaraq qalır. Bu gün minilliklər boyu bu bölgədə yaşayan, türkmənlər sionizmin qurbanlarıdırlar.